Tham gia Hội Thảo Khoa Học Da Liễu Khu vực phía nam kỳ IV – 2018

Feature Image

Ngày 25.12.2018, tiếp tục chuỗi hội thảo chuyên ngành Da Liễu, K5 có mặt tại Bệnh Viện Da Liễu Hồ Chí Minh để tham gia hội thảo Khoa Học Da Liễu cuối cùng của năm 2018. 1 năm trôi qua với nhiều thay đổi và biến động của ngành Da Liễu nói chung và bệnh viện Da Liễu Trung Ương nói riêng. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều phương pháp được ứng dụng và được đánh giá cao

Leave a Comment